Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

slovnik_pojmu

Slovník pojmů

Administrace – část aplikace sloužící pro správu obchodu.
Administrátor – zaměstnanec s nejvyššími právy – nemá žádné omezení.
Celočíselný typ – celé číslo, bez desetinného rozvoje.
Oprávnění – Omezení přístupu pro zaměstnance.
Role – soubor oprávnění.
Typ výběr – výběr z více předvolených možností.
Webová část – část aplikace, kterou vidí zákazník, tj. vlastní obchod.
WYSIWYG Editor – z anglického „What you see is what you get“, neboli „co vidíš, to dostaneš“. Takovýto editor slouží pro vizuální editaci webové stránky bez znalosti značkovacího jazyka HTML.
Zákazník – Uživatel webové části. Nemá přístup do administrace.
Zaměstnanec – Uživatel administrace.
Motiv vzhledu – Balíček umožňující komplexně změnit vzhled webové části.
SEO – (Search Engine Optimization) optimalizace pro vyhledávače. Sada metodik ulehčující strojové zpracování stránek pro vyhledávače. Cílem je lepší pozice ve výsledcích vyhledávačů.
Typ řetězec – Posloupnost znaků.
Proforma – Zálohová faktura. Nejedná se o daňový doklad, ale pouze o zástupce faktury.
Login – Krátký, jednoznačný identifikátor uživatele, který slouží pro přihlášení do systému.

slovnik_pojmu.txt · Poslední úprava: 15.04.2013 19:06 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku