Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:zbozi_hromadne_operace

Zboží – Hromadné operace

Umístění: Menu » Zboží » Hromadné operace
Oprávnění: Zboží – Minimální úroveň: zápis
Hromadné operace slouží k jednotné změně většího počtu zboží. Jednotlivé operace lze použít naráz. Pro každé zboží se provádějí zvlášť, přesně v tom pořadí, v jakém jsou řazeny ve formuláři (např. když se mění cena a zároveň DPH, tak se prvně přepočítá cena podle staré DPH a až následně se změní hladina DPH). Zboží se po provedení operace dostane do neschváleného stavu. Zaměstnanci se stupněm oprávnění schvalování mohou nastavit, aby se zboží automaticky schválilo.

V aktuální verzi systému jsou podporovány následující operace:

  • Trvalé smazání zboží – zboží trvale smažete, nelze ho již obnovit.
  • Smazat kategorie – U vybraného zboží se vymažou zvolené kategorie (pokud konkrétní zboží kategorii neobsahuje, nic se neprovede). Pokud se u nějakého zboží odstraní všechny kategorie, nebude se zobrazovat na popředí (nemá se kam zařadit). Tuto operaci lze zkombinovat s následující („Přidání kategorii“), čímž dojde ke změně kategorie, tj. smaže se stará kategorie (do které je zboží přiřazeno) a přidá se nová.
  • Přidání kategorií – Vybrané zboží se přidá k zadaným kategoriím.
  • Změna ceny – Hromadná úprava ceny zboží. Lze změnit o pevnou částku nebo o procenta. Zároveň s cenou zboží (tj. „Naše cena“) lze upravit i běžnou či akční cenu. Cenu lze automaticky zaokrouhlit na definovaný počet míst (viz Zaokrouhlení položky).
  • Změna DPH – U vybraného zboží se změní hladina DPH na jinou.
  • Nastavení akce – možnost dát zboží hromadně do akce.
  • Zbozi.cz - TollFree – pokud máte placený zápis na Zboží.cz a nechcete, aby bylo některé zboží v placeném katalogu, můžete mu dát příznak.

Celý proces je rozdělen do dvou kroků. V prvním se vybírá zboží, v druhém pak operace, které se mají provést. Jednotlivé kroky více popisují následující podkapitoly.

prirucka_uzivatele/zbozi_hromadne_operace.txt · Poslední úprava: 17.04.2013 10:59 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku