Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:zbozi

Zboží

Umístění: Menu » Zboží
Oprávnění: Zboží
Schvalování: Ano

Přidání (popřípadě úprava) zboží tvoří jeden z nejsložitějších úkonů v celém systému. Jedná se však o velmi praktické funkce. Pro větší přehlednost jsou informace o zboží sdruženy do několika záložek. Přepínáním mezi záložkami nedochází k uložení, to se musí provést explicitně na hlavní liště. Některé záložky mají svou „lokální“ lištu s uložením/vložením - v tom případě dojde pouze k částečnému uložení informací souvisejících jen s danou záložkou. Pro plnohodnotné uložení je potřeba použít zmíněnou hlavní lištu.

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé záložky popsány v samostatných podkapitolách. Pro správné uložení zboží není nutné vyplňovat všechny údaje, některé záložky se tedy nemusí vůbec používat. Na tuto skutečnost je vhodně upozorněno.

prirucka_uzivatele/zbozi.txt · Poslední úprava: 15.04.2013 21:35 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku