Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:vyber_operaci

Výběr operací

Jednotlivé operace mají vlastní formuláře, které jsou popsány dále. Každá z nich obsahuje zaškrtávací políčko, které značí, že se akce nemá provést. Proto je nutné políčko odznačit, jinak se nic neprovede. Pokud má zaměstnanec právo schvalovat, zobrazí se mu na konci zaškrtávací políčko znamenající, že se má zboží po provedení operací schválit. Pokud se odškrtne, nebo uživatel nemá právo schvalovat, upravené zboží nebude schváleno.

Trvalé smazání zboží – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Trvale smazat Trvale smaže zboží.

Smazat kategorie – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Kategorie Seznam zaškrtávacích políček, které reprezentují kategorie. Jsou zobrazeny pouze ty, které jsou použity ve vybraném zboží.

Přidání kategorii – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Kategorie Pro přidání kategorií se používá stejné dialogové okno jako u přidávání zboží (Hlavní údaje).

Změna ceny – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Hodnota O jakou hodnotu se má zvětšit nebo zmenšit cena. V druhém případě se číslo zadává se záporným znaménkem. Jak bude hodnota interpretována, záleží na volbě „Druh operace“.
Druh operace Druhy operací pro upravení ceny jsou následující:
Upravit o zadané procento – „Hodnota“ se bere jako procenta. Udává, o kolik se má cena poupravit. Pokud je tedy potřeba zvýšit cenu o 5 %, stačí zvolit tuto možnost a do hodnoty zadat „5“.
Upravit o zadanou částku – Ke stávající ceně výrobku se přičte (popřípadě odečte) zadaná „Hodnota“. Pokud se v obchodě zadávají ceny „bez DPH“, tak se upravuje tato cena. V opačném případě se upravuje „s DPH“.
Upravit běžnou cenu Pokud je zatrženo, tak spolu s cenou zboží bude upravena i běžná cena.
Upravit akční cenu Pokud je zatrženo, tak spolu s cenou zboží bude upravena i akční cena.
Zaokrouhlit cenu Nová hodnota ceny bude zaokrouhlena na definovaný počet míst (viz Zaokrouhlení položky)

Změna DPH – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
DPH Výběr nové hladiny DPH z roletového menu.

Nastavení akce – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Akce od Napsání data od kdy do kdy má akce probíhat, možnost vybrání z kalendáře.
Akce do

Zbozi.cz – TollFree – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Nezobrazovat zboží v placeném katalogu Výběr z variant Ano/Ne.
prirucka_uzivatele/vyber_operaci.txt · Poslední úprava: 17.04.2013 11:31 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku