Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:vlozeni_rucni_objednavky

Vložení ruční objednávky

Umístění: Menu » Objednávky » Vložit ručně
Oprávnění: Objednávky

Objednávku lze do systému vložit ručně, například když zákazník zavolá. Proces vytvoření objednávky je rozdělen do 5 kroků. Každý je popsán samostatnou podkapitolou.

Údaje zákazníka

Zadání informací o zákazníkovi. Zákazníka lze přidat několika způsoby, podle kterých se mění formulář. Lze vyhledat existujícího nebo vytvořit nového.

Základní formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Jazyk objednávky Výběr, v jakém jazyce má být objednávka.
Přiřazení zákazníka Výběr jednoho ze tří způsobů. Výběrem se mění formuláře, které jsou dále samostatně popsány.

Vybrat existujícího – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Zákazník Výběr existujícího zákazníka ze seznamu. Pro vyhledání lze použít textové políčko vedle, které provede filtraci na základě zadaného řetězce (hledá se jako podřetězec).
Pokud je zákazník zařazen v některé ze zákaznických skupin, bude u zboží uplatněna příslušná skupinová sleva.

Vytvořit neregistrovaného – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Jméno Jméno zákazníka. Jan
Příjmení Příjmení zákazníka. Novák
E-mail Platný e-mail zákazníka. jan.novak@seznam.cz
Telefon Telefonní číslo na zákazníka. 602 11 22 33

Zaregistrovat nového – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Login Přihlašovací jméno. Musí být jedinečné.
Jméno Jméno zákazníka. Jan
Příjmení Příjmení zákazníka. Novák
E-mail Platný e-mail zákazníka. jan.novak@seznam.cz
Výchozí jazyk Jaký jazyk uživatel preferuje. Výběr z dostupných.
Telefon Telefonní číslo na zákazníka. 602 11 22 33
Fax Číslo na fax. 602 11 22 33
Zasílat reklamy Zaškrtávací box, jestli zákazník souhlasí s posíláním reklamních (hromadných) e-mailů.

Dodací adresa

Dodací adresu lze zadat dvěma způsoby; pokud se v prvním kroku vybral existující uživatel, lze vybrat jednu z jeho adres, jinak lze vytvořit novou.

Vytvořit novou – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Jméno Jméno zákazníka. Jan
Příjmení Příjmení zákazníka. Novák
Ulice Ulice včetně popisného čísla. Národní 12
Město Město. Město
PSČ Poštovní směrovací číslo. 602 00
Stát/země Vyplňuje se, pouze pokud je zásilka mimo stát obchodu.
Výchozí Příznak, zda je tato adresa výchozí, bude vybrán u registrovaného uživatele při další objednávce.

Fakturační adresa

Obdobný případ jako dodací adresa, jen přibyla možnost použít ji jako dodací, tj. vybrat „stejná jako dodací“.

Vytvořit novou – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Identifikační číslo ekonomického subjektu.
DIČ Daňové identifikační číslo.
Název společnosti Popřípadě jméno a příjmení. Novák a syn
Ulice Ulice včetně popisného čísla. Národní 12
Město Město. Město
PSČ Poštovní směrovací číslo. 602 00
Stát/země Vyplňuje se, pouze pokud je zásilka mimo stát obchodu.
Výchozí Příznak, zda je tato adresa výchozí, bude vybrána u registrovaného uživatele při další objednávce.

Platba a doprava

Výběr z dostupných způsobů dopravy a platby z možností nadefinovaných v Nastavení.

Položky/rozdělení

Slouží pro přidání zboží do objednávky, tj. jedná se o obdobu košíku. Výběr se dělá pomocí seznamu, který se dá filtrovat. Pokud má zboží parametry, lze si mezi nimi zvolit. Po tomto kroku se dokončí objednávka, není zde tedy celkový přehled, protože se předpokládá, že by to obsluhu pouze zdržovalo.

V jednotlivých krocích se lze vracet zvolením záložky. Pokud dojde k editaci hodnoty, musí se potvrdit tlačítkem „Uložit“. Změna záložky formulář neukládá.

prirucka_uzivatele/vlozeni_rucni_objednavky.txt · Poslední úprava: 16.04.2013 14:59 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku