Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:seznamy

Seznamy

Administrace systému obsahuje dva typy výpisu dat: seznam ve formě tabulky a stromový výpis, který je popsán v následující podkapitole.

Ukázkový seznam je zobrazen na následujícím obrázku.

Ukázka seznamu

Prvním prvkem na stránce je box obsahující akce (na obrázku číslo 1), pokud žádné nejsou, nezobrazí se. Nejčastější akcí je vložit, pro kterou je nutné mít oprávnění na úrovni zápis.

Většina seznamů má u sebe filtr (číslo 2), který výběrem filtruje (odstraňuje) položky z výsledků seznamu. Používání filtru může práci velice usnadnit. Většina prvků formuláře tvoří roletové menu nebo textové políčko. Může se nastavit více parametrů filtru; potom všechny platí zároveň (logická konjunkce). Příklad:

Pokud se ve filtru na obrázku zadá název „Kam“, novinka se nastaví na „Ano“ a schváleno na „Ne“, zobrazí se pouze zboží, které začíná na písmena „Kam“, je zároveň v akci a není schváleno.

Filtr lze pro maximální využití obrazovky schovat pomocí ikony, která se nachází na horním stránkování vpravo.

Každý seznam obsahuje stránkování (číslo 3), které se zobrazuje nad i pod. Zleva doprava se zobrazuje:

 • Předešlá stránka – pokud nelze přejít, zobrazí se deaktivovaná.
 • Aktuální stránka – lze ji přepsat na jinou stránku.
 • Následující stránka – pokud nelze přejít, zobrazí se deaktivovaná.
 • Počet všech stránek.
 • Kolik záznamů se zobrazuje na jedné stránce – lze si zvolit počet.
 • Nalezených záznamů celkem.

Vlastní seznam je tvořen tabulkou se záhlavím, které obsahuje jméno sloupce (číslo 4). Tučně zvýraznění u sloupců znamená, že se podle nich dá řadit, a to jak sestupně, tak i vzestupně (směr zobrazuje malá šipka). Některé seznamy mohou na začátku řádku obsahovat zaškrtávací políčko. To značí, že se s položkami dají provádět hromadné akce, které jsou umístěny pod tabulkou. Políčka a akce se týkají pouze aktuální stránky, přepnutím na další dojde k odznačení výběru. Proto je vhodné mít při těchto operacích více záznamů (řádků) na obrazovce.

Záznam je většinou ukončen sloupcem s akcemi (číslo 5). Obsah závisí na konkrétním seznamu a stupni oprávnění. Například uživatelé, kteří mají povolen pouze přístup, uvidí detail, ale nemají možnost editace nebo smazání.

Stromové seznamy

Některé záznamy mají charakter stromové (hierarchické) struktury a jejich zobrazení v podobě seznamu by bylo nevhodné. Proto se vypisují přirozeně, tak jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

Ukázka stromového seznamu

Jména položek jsou na levé straně spolu se zobrazením zanoření (úrovní). Ikonka složky znamená, že uzel obsahuje v sobě další položky. Složky lze rozbalovat (+) a zabalovat (-). Uzel bez zanoření má ikonku souboru.

V pravé části jsou akce, které mají následující význam:

 • Přidat nový záznam (číslo 1) – přidá nový záznam jako podzáznam. Pokud se má záznam přidat na stejnou úroveň, musí se použít nadřazené vložení.
 • Editovat záznam (číslo 2).
 • Smazat záznam (číslo 3).
 • Náhled (číslo 4) – popřípadě zobrazení.
 • Přesun v rámci úrovně (číslo 5) – přesouvání položky v rámci stejné úrovně.
prirucka_uzivatele/seznamy.txt · Poslední úprava: 11.04.2013 14:59 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku