Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:prace_se_spravcem_souboru

Práce se Správcem souborů

Soubory, které se mohou používat v aplikaci, je prvně nutné nahrát na server. Pro nahrávání souborů a jejich správu slouží „Správce souborů“. Ten umožňuje vytvořit si na serveru organizovanou databanku a nahrané soubory lze používat opakovaně.

Pokud se použije soubor např. v článcích (obrázek, PDF) a smaže se ve správci, přestane se zobrazovat, tj. správce souborů v aktuální verzi nekontroluje, zda je soubor používán.

Správce se otevírá jako dialogové okno, které je rozděleno do dvou záložek; první slouží k práci se soubory na serveru, druhá záložka je určena pro nahrání souborů

Nahrávání souborů

V současné verzi je možné nahrát jeden či více souborů.

Pro nahrání si stačí vybrat adresář, do kterého mají být soubory umístěny. Výběr souborů se provádí standardním způsobem. U více souborů se stiskem tlačítka „Upload“ otevře okno, v němž si vyberete požadované soubory. Potvrzením tlačítkem „ Vybrat“ se soubory do Správce začnou postupně nahrávat.

Pro nahrání jednoho souboru, vyberete požadovaný soubor a celou akci potvrdíte tlačítkem „Odeslat“.

Správce souborů

Správa souborů (záložka Procházet)

Tato záložka je rozdělena do tří sekcí. Horní oblast obsahuje následující funkce:

 • Vyhledávání – vyhledávací textové políčko, které podle zadání filtruje soubory v aktuální složce. Vyhledávání funguje zleva; například pokud se napíše „Kam“, najdou se všechny soubory začínající těmito písmeny – Kamna, Kamera, Kamera digitální, …
 • Způsob výpisu – Podporované jsou způsoby:
  • Náhledy – Složky a soubory se zobrazují ve formě ikonek. Obrázky se zobrazí jako miniatura vlastního obsahu. Tento způsob je výchozí.
  • Seznam – Složky a soubory se zobrazují ve formě tabulky. V tomto režimu nelze přímo prohlížet náhledy obrázků, nicméně v některých případech může být tento způsob zobrazení přehlednější.
 • Tlačítko pro obnovení výpisu – Znovu načte seznam souborů ze serveru.
 • Tlačítko o složku výš – Přejde se o složku výš. Pokud je aktuální složka kořen souborového systému, tlačítko se zablokuje.

Levá, hlavní oblast obsahuje přehled souborů v aktuální složce. Zanoření do složky se provede dvojklikem na vybranou složku. Pro návrat o složku výš se provede dvojklik na složku s názvem „.“ (případně tlačítkem v horní liště). Pokud je vybrán soubor (jedno kliknutí myší), zobrazí se jeho popis v pravém sloupci. A lze s ním provádět spojené akce (viz dále).
Výběr souboru a zavření dialogu se provede dvojklikem na vybraný soubor.

Pravý sloupec kromě informací o souboru (včetně URL adresy souboru) obsahuje následující nabídku akcí:

 • Vytvořit adresář – Vytvoří v aktuálním adresáři nový.
 • Zobrazit originál – Zobrazí vybraný originální obrázek.
 • Přejmenovat – Přejmenuje vybraný adresář nebo soubor. Pozor, přejmenováním používaných souborů dojde k jejich nefunkčnosti na popředí. Přejmenování adresáře způsobí nefunkčnost všech použitých souborů v něm.
 • Smazat – Smaže soubor nebo složku. Ta musí být prázdná. Obdobně jako u přejmenování se nesmí smazat soubor, který se používá.
 • Přesunout – Přesune zvolený adresář do jiného vybraného adresáře. Po provedení akce se správce přepne do cílové složky. Omezení přesunu je stejné jako při přejmenování.
 • Stáhnout soubor – Stáhne zvolený soubor na pevný disk.
prirucka_uzivatele/prace_se_spravcem_souboru.txt · Poslední úprava: 24.04.2013 22:29 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku