Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:popis_jednotlivych_tlacitek

Popis jednotlivých tlačítek

Ikona Funkce Kláves. Zk. Popis
Vložit prostý text Vložení textu ze schránky operačního systému tak, že odstraní formátování.
Náhled Náhled vytvořeného textu.
Zrušit formátování U vybraného textu zruší (vymaže) formátování.
Kontrola pravopisu Umožňuje přepínat kontrolu pravopisu mezi češtinou, slovenštinou, angličtinou a němčinou.
Zpět Ctrl + Z Vrátí poslední změnu.
Znovu Ctrl + Y Zruší předchozí zpět.
Najít/nahradit Vyhledá zadaný výraz a nahradí ho novým textem.
Editovat HTML kód Přepne editor do módu přímé editace HTML kódu. Dalšímu popisu se věnuje vlastní kapitola.
Tisknout Vytiskne editovaný text.
Přepnout na celostránkové zobrazení Roztáhne editor přes celou obrazovku.
Tučné Ctrl + B Ztuční (sémanticky zvýrazní) vybraný text.
Kurzíva Ctrl + I Na vybraný text aplikuje kurzívu.
Podtržené Ctrl + U Podtrhne vybraný text.
Přeškrtnuté Přeškrtne vybraný text.
Zarovnat doleva Zarovná aktuální (vybraný) odstavec doleva.
Zarovnat na střed Zarovná aktuální (vybraný) odstavec na střed.
Zarovnat doprava Zarovná aktuální (vybraný) odstavec doprava.
Zarovnat do bloku Zarovná aktuální (vybraný) odstavec do bloku. Tj. dojde k roztažení řádku, které většinou nevypadá dobře.
Formát Výběr z možných sémantických formátů textu, jako jsou různé úrovně nadpisu, odstavec, atd.
Barva textu Změní barvu textu. Tato funkce by se měla používat velmi výjimečně.
Barva pozadí Změna pozadí textu. Tato funkce by se měla používat velmi výjimečně.
Seznam s odrážkami Vytvoří odrážkový seznam. Pokud se vybere více odstavců, tak každý je interpretován jako jedna zarážka. Pro určení hloubky zanoření se používají funkce odsazení.
Číslovaný seznam Vytvoří číslovaný seznam (viz odrážky).
Zmenšit odsazení Zmenší odsazení aktuálního (vybraného) odstavce. Pokud je kurzor na seznamu, zmenší jeho úroveň zanoření.
Zvětšit odsazení Zvětší odsazení aktuálního (vybraného) odstavce. Pokud je kurzor na seznamu, zvětší jeho úroveň zanoření.
Dolní index Vybraný text se stane dolním indexem.
Horní index Vybraný text se stane horním indexem.
Vložit novou tabulku Zobrazí se dialog pro vložení nové tabulky.
Tabulka: Vlastnosti řádku Dialog s vlastnostmi řádku (Většinou se nepoužívá).
Tabulka: Vlastnosti buňky Dialog s vlastností buňky, dá se nastavit, jestli se jedná o buňku obsahující data nebo hlavičku.
Tabulka: Vložit řádek před Vloží nový řádek před aktuální (vybraný).
Tabulka: Vložit řádek za Vloží nový řádek za aktuální (vybraný).
Tabulka: Vymazat řádek Smaže aktuální (vybraný) řádek
Tabulka: Vložit sloupec před Vloží nový sloupec před aktuální (vybraný).
Tabulka: Vložit sloupec za Vloží nový sloupec za aktuální (vybraný).
Tabulka: Vymazat sloupec Odstraní aktuální (vybraný) sloupec.
Tabulka: Rozdělit buňku Rozdělí aktuální (vybraný) sloučenou buňku.
Tabulka: Sloučit buňky Sloučí vybrané buňky do jedné.
Vložit/upravit obrázek Vložení obrázku se věnuje samostatná kapitola.
Vložit/upravit odkaz Odkazům se věnuje vlastní kapitola.
Zrušit odkaz Funkce zruší vybraný odkaz.
Vložit/upravit kotvu Slouží pro správu kotev. Na kotvu se dá vytvořit odkaz. Po kliknutí na něj prohlížeč posune stránku tak, aby kotva byla vidět. Tato funkce se používá na dlouhé stránky, kdy se na začátek vloží odkazy, jež odkazují na kotvy umístěné na již neviditelné části stránky
Vložit/editovat media Zobrazí dialog pro vložení medií. Je vhodný pouze pro vložení objektů typu Flash (např. reklamní bannery). Nedá se však použít pro vložení videa. Ostatní podporované typy jsou na platformě závislé, proto se nemusí na některých operačních systémech zobrazit (Linux, Mac OS X, PDA, Mobily).
Vložit mapu Vloží mapu
Vložit speciální znak Otevře dialogové okno s mapou znaků.
Vložit vodorovný oddělovač Vloží vodorovný oddělovač.
prirucka_uzivatele/popis_jednotlivych_tlacitek.txt · Poslední úprava: 17.04.2013 11:27 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku