Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:obrazky

Obrázky

Do zboží se dá vložit obecně neomezený počet obrázků (avšak záleží na tom, kolik obrázků podporuje vybraná šablona vzhledu), rozumný počet se však pohybuje kolem pěti. Jeden z obrázků lze označit za výchozí (řadí se jako první a má zvýrazněný rámeček). Ten se zobrazuje v katalogu zboží a v detailu zboží v záhlaví (záleží na motivu vzhledu). Každý obrázek je třeba potvrdit lokálním tlačítkem (Vložit, Uložit) – při stisku tlačítka „Uložit“ vztahujícímu se k celému zboží se totiž s obrázkem nic nestane.

Vložené obrázky se zobrazují v galerii. Po najetí kurzorem myši nad konkrétní obrázek se zobrazí lokální menu akcí, které umožňuje následující:

  • Editovat – Umožní přejmenovat a nastavit příznak výchozího.
  • Smazat – Vymaže obrázek. Pokud je výchozí, přejde tento příznak automaticky na další.
  • Náhled – Zobrazí plnou velikost obrázku.

Obrázky vložené do zboží jsou nezávislé na správci souboru. Vymazáním ze správce nedojde k vymazání ze zboží. Při vložení se obrázky zmenšují na maximální rozměr 1024×768 px.

Tato záložka není povinná. Pokud se žádný nevloží, zobrazí se náhradní (grafické ztvárnění závisí na motivu vzhledu).

Kvalitní obrázky mohou výrazně pomoci při prodeji zboží, většinou mají větší efekt než popis. Zákazníci také ocení vlastní fotografie.

Obrázek – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Vyberte obrázek Tlačítkem přidat obrázek se zobrazí správce souborů. Vybraný obrázek se vypíše vedle tlačítka.
Nastavit obrázek jako hlavní. Pokud se políčko zaškrtne a nějaký jiný obrázek již tento příznak má, bude mu odebrán. Každé zboží může mít pouze jeden hlavní. Pokud je vkládaný obrázek první, nastaví se tento příznak automaticky při uložení.
Popis obrázku Alternativní popisek obrázku. Automaticky se vyplňuje podle názvu ze správce souborů. Je však vhodné napsat svůj popisek, protože slouží pro nevidomé a vyhledávače (podle názvu se obrázek kategorizuje).
prirucka_uzivatele/obrazky.txt · Poslední úprava: 15.04.2013 22:03 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku