Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_uzivatele:editace_objednavky

Editace objednávky

S objednávkou lze provádět několik operací, které jsou kvůli přehlednosti rozděleny do záložek. Každé z nich se věnuje jedna podkapitola.

Základní údaje

Tato záložka slouží k editování základních údajů objednávky, jako jsou příjemce a jeho adresa nebo způsob doručení.

Také zde lze měnit stav objednávky a příznak, zda je zaplacena.

Při změně druhu dopravy může dojít ke změně ceny objednávky. Na tuto skutečnost je vhodné zákazníka upozornit.

Položky / rozdělení

U objednávky lze mazat nebo naopak přidávat položky. Položky se přidávají obdobně jako při ručním vkládání (viz Položky/rozdělení).

Změnou položek dojde ke změně ceny objednávky. Na tuto skutečnost by měl být zákazník upozorněn a měl by s ní souhlasit. Pokud má objednávka platbu předem, je možné, že zákazník již zaplatil. Pak je nutné provést vyrovnání.

Také je nutné regenerovat proformu, popřípadě fakturu.

Většinou je lepší, než modifikovat objednávku, vytvořit ručně novou.

Objednávku lze rozdělit na více nových. Původní objednávka změní svůj stav na „Rozdělena“. Nové objednávky budou obsahovat vybrané položky z původní objednávky. Rozdělení se provádí tak, že se v přehledu zboží pomocí roletového menu ve sloupci „Rozdělení“ vybere, do které nové objednávky patří. Tak se vytvoří nové obsahující zboží z původní objednávky. Z jedné objednávky lze vytvořit až deset nových. Na číslech objednávky nezáleží, slouží pouze pro identifikaci skupiny.

E-mail zákazníkovi

Někdy je potřeba zákazníkovi napsat e-mail, například když dojde k nějakým neočekávaným situacím. Proto systém obsahuje rozhraní pro odeslání e-mailu zákazníkovi svázaným s objednávkou. Je výhodné pro psaní používat systém šablon, tj. přichystat si reakce na nejčastější situace. Pro šablony jsou dostupné všechny proměnné objednávky (viz Objednávka).

Poslání e-mailu - formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Šablona kategorie Výběr dostupných kategorií šablon.
Šablona Výběr konkrétní šablony. Při jejím vybrání dojde k nahrání jejího obsahu do WYSIWYG editoru a doplní se „Předmět“, popřípadě pokud je definován, tak i „Odesílatel“. Původní obsah bude zničen, to platí i při změně šablony.
Předmět Předmět e-mailu.
Příjemce Komu se e-mail odešle. Standardně je doplněna adresa z objednávky.
Odesílatel Kdo se má doplnit jako odesílatel e-mailu. Pokud se žádný neuvede, použije se centrální z globálního nastavení.
Text WYSIWYG editor textu. Některé funkce mohou chybět, protože se nedají použít v e-mailu. Všechny obrázky a odkazy musejí mít absolutní adresy. Správce souborů vkládá adresy ve správném formátu.

V horním menu v záložce Nastavení vyberte Číselníky. V levém menu následně zvolte Stavy objednávky. Následně se Vám zobrazí níže uvedená tabulka (zobrazeno výchozí nastavení AbcEshopu).

Popsání výchozího stavu nastavení objednávkového procesu v AbcEshopu

Ve výchozím nastavení se posílá e-mailPřijata nová objednávka“ ve stavu Nová, která je výchozí – do tohoto stavu se objednávka dostane, jakmile zákazník nakoupí v obchodě. Administrátor tedy odeslání tohoto e-mailu nemusí hlídat. Další e-mail „Expedování objednávky“ se posílá při přepnutí do stavu „Expedována“.

Výchozím stavem objednávky je stav, do kterého se objednávka automaticky dostane, jakmile zákazník nakoupí v obchodě. Výchozí stav je pouze jeden, ve výchozím nastavení je to stav „Přijata nová objednávka“.

Proforma se pošle ve stavu Nová. Zda se proforma má vytvářet, určuje platební modul „Platba předem“.

Faktura se připojí k e-mailu ve stavu Expedována. Před přepnutím do tohoto stavu je však potřeba fakturu ručně vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvořit/aktualizovat v detailu konkrétní objednávky. Po stisknutí tlačítka vytvořit, se faktura připojí k danému stavu objednávky.

Vytvoření faktury

Fakturu vytvoříte následujícím způsobem. V horním menu vyberete položku „Objednávky“. Zobrazí se Vám tabulka se všemi objednávkami a jejich stavy. V tabulce najdete tu objednávku, ke které chcete připojit fakturu a kliknete na odkaz „Upravit“. V detailu konkrétní objednávky naleznete základní údaje. Kliknete na odkaz „Vytvořit/aktualizovat“ (viz obrázek níže).

Změna výchozího nastavení chování jednotlivých stavů

Výchozí nastavení jednotlivých stavů je možné si změnit kliknutím na tlačítko Upravit. Můžete si nastavit, jakou barvu objednávky v daném stavu budou ve výpise mít („Barva stavu“), dále jaký e-mail se má při přechodu do daného stavu odesílat („E-mail šablona“), pořadí ve výběru stavů v roletovém menu při editaci objednávky („Pořadí ve výběru“). Zde také nastavíte, zda se má k e-mailu přiložit proforma („Proforma“ - pozor! Odesílání proformy je ještě nutné povolit i v záložce Platba v Nastavení) či faktura („Faktura“), zda se má tento typ objednávky zobrazovat jako samostatná položka v menu v záložce Objednávky („Zobrazovat v menu“) a zda se jedná o výchozí stav, do kterého se dostanou objednávky („Výchozí stav“).

Pokud chcete rychle zobrazit pouze objednávky v konkrétních stavech, tuto možnost také nastavíte v číselnících u konkrétní objednávky tím, že zatrnete možnost Zobrazovat v menu. V záložce Objednávky v horním menu se Vám vyrolují různé možnosti. Ve výchozím nastavení se jedná o stavy Nová a Čekající na platbu.

Přechod mezi stavy

Přecházení mezi jednotlivými stavy funguje u konkrétní objednávky následovně:

Při přechodu z jednotlivých stavů vyberete následující stav v roletovém menu. V případě, že nechcete, aby se při přechodu do dalšího stavu neposílal e-mail, odškrtněte „Poslat e-mail při změně stavu“ (e-mail se pošle pouze v případě, že k danému stavu máte v číselnících přiložený e-mail). V případě, že chcete přejít do jiného stavu, klikněte na tlačítko „Uložit“.

Pozor! Při rozdělení objednávky vzniknou dvě nové ve výchozím stavu, původní zůstane ve stejném stavu, jako byla (automaticky se nepřepne na rozdělenou).

Fakturace

V této verzi není nutné vystavovat faktury v systému, ale můžete je dělat i mimo e-shop v některém z účetních systémů.

AbcEshop umožňuje napojení na e-shop konektor účetní ho programu MoneyS3 a Faktury.cz.

Pokud se objednávka platí předem, je automaticky vygenerovaná proforma (zálohová faktura). V této sekci je možné si ji stáhnout. Také ji lze aktualizovat, například kvůli změně položek.

Kromě proformy lze zde vytvořit fakturu, u té lze zvolit data vystavení, splatnosti a plnění. Ta jsou přednastavena na zvolený počet dní dopředu podle globálních proměnných (viz Splatnost faktury). Také lze doplnit poznámku, která se zobrazí na faktuře. Fakturu si lze stáhnout ve formě PDF a taktéž ji lze aktualizovat.

Pokud existuje proforma a objednávka je zaplacená, tak je faktura vystavena na nulovou částku s odkazem na proformu.

Systém faktury archivuje a lze si je kdykoliv stáhnout.

prirucka_uzivatele/editace_objednavky.txt · Poslední úprava: 29.04.2013 17:09 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku