Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:sprava_zakazniku

Správa zákazníků

Umístění: Menu » Zákazníci
Oprávnění: Správa zákazníků

V této části administrace lze spravovat registrované zákazníky. Lze je prohlížet, editovat, mazat a ručně přidávat.
Poslední možnost by měla nastávat výjimečně, např. když si zákazník chce objednat zboží přes telefon. Nejčastěji k vytvoření nového zákazníka dochází při zadávání objednávky. Popřípadě registrací ještě před nákupem.
U každého zákazníka je veden příznak, zda souhlasí s posíláním hromadných e-mailů. Pokud ano, bude mu automaticky zasílán (viz kapitola Hromadné e-maily). Tento příznak si může zákazník sám nastavit. Zaměstnanec ho může také nastavovat, ale měl by tak činit pouze se souhlasem majitele, jinak by mohlo dojít k zasílání nevyžádané pošty.

Přidání – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Login Jméno určené pro přihlášení. V systému musí být jedinečné a minimálně tři znaky dlouhé. Dále musí být tvořeno písmeny anglické abecedy, , čísly a znaky: „ , “ (čárka) a „ .“ (tečka) - jako první znak je povoleno pouze písmeno. Z bezpečnostních důvodů nelze login smazaného zákazníka použít při nové registraci; každý login tak lze použít nejvýše jednou! honza.novak, honza_novak, hnovak
Jméno Občanské jméno zákazníka. Honza
Příjmení Občanské příjmení zákazníka. Novák
E-mail Elektronická adresa na zákazníka. honza.novak@seznam.cz
Preferovaný jazyk Výběr z roletového menu, jaký komunikační jazyk uživatel upřednostňuje…
Telefon Telefonní číslo, na formátu nezáleží (nijak se nekontroluje). 604 726 650, +420 604 72 66 50, 604 72 66 50/2
Fax Číslo na fax (nijak se nekontroluje).
Zasílat reklamy Zaškrtnutí znamená, že zákazník souhlasí se zasíláním hromadných e-mailů.
Firma Název firmy zákazníka Novák a syn
IČO zákazníka

Editace, Detail

Editace, popřípadě Detail obsahuje kromě údajů shodných s vložením také správu dodacích a fakturačních adres zákazníka. Zaměstananci s oprávněním „Objednávky“ mohou vidět přehled objednávek. Tyto vyjmenované kategorie jsou odděleny do jednotlivých záložek.

Hlavní údaje – formulář Formulář je stejný jako při přidávání.

Objednávky Přehled objednávek, které patří zákazníkovi. S objednávkami lze provádět operace Detail a Upravit. Další informace naleznete v části Objednávky.

Dodací adresa Seznam dodacích adres patřící zákazníkovi. Lze s nimi dělat všechny běžné operace. Bližší popis je v podkapitole Dodací adresa.

Fakturační adresa Seznam fakturačních adres patřící zákazníkovi. Lze s nimi dělat všechny běžné operace. Bližší popis je v podkapitole Fakturační adresa.

Dodací adresa

Dodací adresa určuje, na jakou adresu má být zboží dodáno. Pokud není uvedeno jinak, slouží tato adresa i jako fakturační. Každý zákazník může mít uložen libovolný počet adres. Pří vyplňování objednávky pak zákazník může vybírat z těchto uložených adres a nemusí je tak vždy vypisovat. Jedna adresa je výchozí, ta je v nové objednávce předvyplněná.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Jméno Jméno osoby, které je objednávka adresována. Honza
Příjmení Příjmení osoby, které je objednávka adresována. Novák
Ulice Ulice včetně popisného čísla. Evropská 12, Brněnská 19/2201
Město Název města. Brno
PSČ Směrovací číslo. 613 00
Stát/země Vyplňuje se, jen pokud je zásilka mimo stát obchodu. Česká republika
Výchozí Příznak, zda je konkrétní adresa výchozí.

Fakturační adresa

Vyplňování fakturační adresy není povinné, má význam jen pro firmy. Pokud se zadá, tak je použita pro fakturu. Obdobně jako u dodacích adres jich může mít zákazník více a vybírat si z nich.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Identifikační číslo. 25068695
DIČ Daňové identifikační číslo. CZ25068695
Název společnosti Název společnosti nebo jméno osoby. ABC Českého Hospodářství a.s.
Ulice Ulice včetně popisného čísla. Šostakovičovo nám. 1515/5
Město Název města. Praha 5
PSČ Směrovací číslo. 155 00
Stát/země Vyplňuje se, jen pokud je zásilka mimo stát obchodu. Česká republika
Výchozí Příznak, zda je konkrétní adresa výchozí.
prirucka_administratora/sprava_zakazniku.txt · Poslední úprava: 24.04.2013 22:20 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku