Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:sprava_kontextovych_boxu

Správa kontextových boxů

Umístění: Menu » Vzhled, texty » Kontextové boxy
Oprávnění: Správce kontextových boxu

Kontextové boxy jsou graficky vyčleněné části stránky, umístěné po okraji (jejich umístění zaleží na motivu vzhledu). Většinou mají tvar boxu se záhlavím ve tvaru záložky. Existují dva druhy boxů. První svůj obsah generují automaticky. V aktuální verzi systému je nelze nijak nastavit nebo ovlivnit. Druhý typ má upravitelný obsah, který se spravuje v této části aplikace. U všech boxů platí, že pokud nemají obsah, tak se vůbec nevykreslí.
Jednotlivé druhy boxů jsou rozepsány v následujících podkapitolách.

Zboží v akci

Jedná se o automatický box (není v administraci). Zobrazují se v něm náhodně tři produkty v akci. Lze ho vypnout v šabloně.

Nové zboží

Jedná se o automatický box (není v administraci). Zobrazují se v něm náhodně tři produkty, které mají příznak novinka. Lze ho vypnout v šabloně.

Statický text

Dva boxy sloužící pro vložení libovolného textu. Může jít například o uvítání, reklamu, důležité sdělení atd. Pokud je více textů k zobrazení, každé zobrazení se vybere náhodně. Do boxů je možné umisťovat obrázky, ale musí mít odpovídající rozměry, aby nepřesáhly okraje boxu.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Zobrazovat od Datum, od jakého se má zobrazovat text na webu. 1.10.2012
Zobrazovat do Do jakého data se má text zobrazovat. Pokud se nezadá, bude se text zobrazovat navždy. 1.11.2012
Název Nadpis boxu. Měl by být krátký, aby se vešel do boxu. Sleva 10% NA VŠE!
Obsah WYSIWYG editor textu. Použití je popsáno v kapitole Práce s WYSIWYG editorem. Speciální nabídka! Platí během října 2012.

Podpora

Tento box slouží pro vkládání kontaktů na podporu. Může se jednat například o telefonní číslo, e-mail, ale i alternativní komunikační kanály, jako je Jabber, Skype. Pro instantní formu komunikace lze díky WYSIWYG Editoru jednoduše vkládat grafické statusy vyjadřující Vaši přítomnost. Jejich přidání se věnuje následující text.

ICQ

Licence neumožňuje používat tuto službu ke komerčním účelům. Pokud majitel licence dovolí používat tuto službu, tak oficiální stránka pro vytvoření statusu se nachází na adrese:

Postup:

 1. Vyberte si vzhled Vašeho indikátoru ze seznamu.
 2. Do spodního formuláře zadejte:
  1. ICQ číslo.
  2. Indikátor ponechte na „Personal Status Indicator“.
  3. Vyberte číslo vybraného vzhledu.
 3. Formulář potvrďte tlačítkem „Create My ICQ“.
 4. V textovém boxu se zobrazí kód, který zkopírujte do schránky.
 5. Tento kód zkopírujte ze schránky do WYSIWYG Editoru jako HTML kód.

Kromě oficiálního statusu existují na internetu služby třetích stran, které nabízejí více možností grafického vzhledu.  

Skype

Status si lze vytvořit na adrese:

Postup:

 1. Do formuláře zadejte svoje Skype jméno (login).
 2. Vyberte Ikonku (přes odkaz „create a custom button“ lze ikonku přizpůsobit).
 3. Zkopírujte kód z textového boxu do schránky.
 4. Vložte kód do WYSIWYG editoru jako HTML.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Zobrazovat od Datum, od jakého se mají zobrazovat loga na webu.
Zobrazovat do Do jakého data se mají loga zobrazovat. Pokud se nezadá, budou se loga zobrazovat navždy.
Název Nadpis boxu. Mělo by být krátké, aby se vešlo do boxu.
Obsah WYSIWYG editor textu. Použití je popsáno v kapitole Práce s WYSIWYG editorem.

Partneři

Box slouží pro vkládání ikonek na partnerské služby nebo pro výměnu odkazů. Pokud je definováno více boxů, tak při každém zobrazení stránky se vybere náhodný.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Název boxu Partneři
Odkaz URL adresa včetně protokolu („http:“)http://www.seznam.cz
Titulek Krátký popisek (titulek), který se zobrazí po najetí kurzoru myši na ikonku.
Zobrazovat od Datum, od jakého se mají zobrazovat loga na webu. 1.10.2012
Zobrazovat do Do jakého data se mají loga zobrazovat. Pokud se nezadá, budou se loga zobrazovat navždy.
Logo Výběr ikonky z pevného disku počítače. Ikonka musí mít rozměr 31–88 na 10–31 px.
prirucka_administratora/sprava_kontextovych_boxu.txt · Poslední úprava: 15.04.2013 19:04 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku