Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:sablony_e-mailu

Šablony e-mailu

Umístění: Menu » Nastavení » Šablony e-mailů
Oprávnění: Správa e-mailových šablon

Aplikace obsahuje robustní e-mailový systém s pokročilými funkcemi. Umožňuje posílat velké množství e-mailů. Každý e-mail má určenou prioritu odeslání., díky které například e-mail pro registrovaného uživatele dostane přednost před newsletterem (hromadnou korespondencí). Kromě toho probíhá kontrola odeslání e-mailu ze systému, každý e-mail má pět pokusů na odeslání, než je označen jako neodeslaný. Tyto funkcionality však běží na pozadí obchodů a pro zaměstnance jsou neviditelné.

Naopak zajímává je možnost vytvářet si vlastní e-mailové šablony nebo modifikovat šablony dodávané se systémem. Šablony umožňují vkládat speciální značky (dále proměnné), které se vyhodnocují při zpracování konkrétního e-mailu. Díky tomu lze dosáhnout toho, aby každý zákazník dostal text určený přímo pro něj (například obsahující jeho jméno a příjmení). Kromě proměnných lze používat i pokročilý šablonový programovací jazyk SMARTY. Jehož výklad je nad rámec této publikace (více informací lze nalézt v kapitole Správa motivů vzhledu).

Šablony se prakticky v systému používají následovně:

 • U objednávky – pokud je potřeba dodatečně kontaktovat zákazníka. Více informací lze nalézt v kapitole Objednávky.
 • V hromadných e-mailech – viz kapitola Hromadné e-maily.
 • Pro činnost systému – podrobný popis je uveden níže.

Pro objednávky a hromadné e-maily nejsou šablony nijak závazné, záleží pouze na majiteli obchodu, zda bude šablony používat, nebo bude psát pokaždé nový e-mail. Pokud se rozhodne šablony používat, lze je zakládat do libovolných kategorií. Tím lze vytvořit komplexní knihovnu.
Poslední odrážka shrnuje šablony, které jsou potřeba pro činnost systému. Tyto šablony lze pouze upravovat, nelze je smazat.

Šablony nazvané „Hlavička e-mailu“ a „Patička e-mailu“ mají speciální význam. Jsou vkládány do všech odeslaných e-mailů a netvoří tedy tělo (obsah) samotného e-mailu, definují pouze záhlaví a zápatí každého e-mailu. V dodávaných šablonách hlavička obsahuje logo a název obchodu. Hodnotu obou proměnných lze definovat v nastavení Globální parametry v kartě Obchod. Patička obsahuje informace o copyrightu a odkaz umožňující odhlášení odběru e-mailů z e-shopu.

Zákon č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti ukládá odesílateli obchodních sdělení povinnost uvádět v e-mailech návod k odhlášení odběru podobných e-mailů.

Přidání/Editace – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Jméno šablony. Vypisuje se ve výběru možných šablon při psaní e-mailu. Má tedy pouze informativní význam pro zaměstnance. Z názvu by mělo být na první pohled jasné, co obsahuje. Upozornění na akční zboží
E-mail od E-mailová adresa, která se má použít v e-mailu v kontextu „Od koho byl e-mail odeslán“. Pokud se nezadá, použije se systémový e-mail zadaný v globálním nastavení. info@obchod.cz
Kategorie Do jaké kategorie má být zařazen. Newsletter - zboží
Předmět Předmět e-mailu. Akční zboží
Text WYSIWYG editor textu. Použití je popsáno v kapitole Práce s WYSIWYG editorem. Některé funkce mohou chybět, protože se nedají použít v e-mailu. Všechny obrázky a odkazy musí mít absolutní adresy. Správce souborů vkládá adresy ve správném formátu.

Jak psát šablony

Při psaní lze použít klasický WYSYWYG editor. Při formátování je ale nutné brát ohled na to, že e-mailoví klienti mají oproti internetovým prohlížečům méně možností. Každý má také trochu jiný způsob zobrazení. Složité formátování se tak nemusí zobrazit všude tak, jak autor zamýšlel.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, lze do textu vkládat proměnné, jejichž význam se interpretuje při vytváření konkrétního e-mailu. Syntaxe (zápis) proměnné je následující:

{$nazev_promene}

V systému jsou tři druhy proměnných:

 • Automatické,
 • Definované uživatelem,
 • Konkrétní pro systémové proměnné.

Automatické proměnné jsou dostupné pro všechny šablony. Lze se je rozpoznat podle prefixu „g_“. Jejich seznam s popisem je součástí následující podkapitoly.

Proměnné definované uživatelem lze také použít u všech šablon. Pro jednoznačné rozlišení používají prefix „v_“. Přesnějšímu popisu se věnuje kapitola Implicitní proměnné.

Poslední typ proměnných je určen pro konkrétní systémové šablony. Nedají se tedy použít pro jiné šablony (např. hromadnou korespondenci). Jejich popis je opět součástí následující kapitoly. U každé sekce je napsán seznam šablon, ve kterých lze proměnné použít.

Kromě proměnných lze používat v šablonách programovací jazyk SMARTY. Používá se v některých systémových šablonách například pro generování přehledu objednaného zboží. Tento jazyk je poměrně jednoduchý a příslušné šablony lze upravovat i bez hlubokých znalostí tohoto jazyka. Další informace lze nalézt v kapitole Správa motivů vzhledu.

Seznam dostupných proměnných

Automatické proměnné

Jméno Význam Poznámka
g_account_number Číslo bankovního účtu Viz kapitola „Obchodní rejstřík“
g_admin_logo URL na logo pro administraci Viz kapitola „Logo administrace“
g_bank_code Číslo bankovního institutu Viz kapitola „Číslo účtu“
g_bank_info Adresa banky Viz kapitola „Finanční ústav“
g_e-mail_logo URL na logo pro e-mail Viz kapitola „Logo pro e-mail“
g_iban IBAN číslo účtu Viz kapitola „IBAN“
g_owner_city Město sídla majitele Viz kapitola „Město“
g_owner_dic Daňové identifikační číslo Viz kapitola „DIČ“
g_owner_e-mail E-mail na majitele Viz kapitola „E-mail“
g_owner_fax Fax na majitele Viz kapitola „Fax“
g_owner_ic Identifikační číslo Viz kapitola „IČ“
g_owner_name Jméno majitele Viz kapitola „Název“
g_owner_phone Telefon na majitele Viz kapitola „Telefon“
g_owner_register Obchodní rejstřík Viz kapitola „Obchodní rejstřík“
g_owner_state Stát sídla majitele Viz kapitola „Stát“
g_owner_street Ulice sídla majitele Viz kapitola „Ulice“
g_owner_www Url stránky majitele Viz kapitola „WWW“
g_owner_zip Směrovací číslo sídla majitele Viz kapitola „PSČ“
g_shop_name Jméno obchodu Viz kapitola „Jméno obchodu“
g_shop_url Absolutní URL odkaz na obchod
g_swift SWIFT kód banky Viz kapitola „SWIFT“
g_user_name Jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Není dostupný při automatickém odesílání.
g_web_logo URL na logo pro web Viz kapitola „Logo webu“
g_current_lang_id ID aktuálního jazyka
g_current_lang Zkratka aktuálního jazyka
g_default_lang_id ID výchozího jazyka
g_default_lang Zkratka výchozího jazyka

Objednávka

Proměnné pro objednávku – týkají se systémových e-mailů:

 • Přijata nová objednávka.
 • Stornování objednávky.
 • Expedování objednávky.
 • Vyřízení objednávky.
 • Objednávka platba předem.
Jméno Význam Poznámka
id ID v databázi
id_number Číslo objednávky
state Stav objednávky
lang_id ID jazyka objednávky
payment Typ platby
user_firstname Jméno zákazníka
user_lastname Příjmení zákazníka
user_e-mail E-mail zákazníka
user_phone Telefonní číslo zákazníka
price_sum Celková cena objednávky
price_sum_vat Celková cena s DPH
money Znak měny Kč, €, …
money_id ID měny
billing_address Fakturační adresa Pole hodnot nebo prázdná hodnota. Viz další tabulka.
delivery_address Dodací adresa Pole hodnot. Viz další tabulka.
items Položky zboží objednávky Pole hodnot. Viz další tabulka.
invoice Číslo faktury Pouze pokud existuje
proforma Číslo proformy Pouze pokud existuje
is_invoice Existuje faktura? Logická hodnota
is_proforma Existuje proforma? Logická hodnota
is_paid Je zaplacena? Logická hodnota

Fakturační adresa

Jméno Význam Poznámka
ic Identifikační číslo
dic Daňové identifikační číslo
company_name Jméno firmy
street Ulice
city Město
zip Směrovací číslo
country Země/Region

Dodací adresa

Jméno Význam Poznámka
firstname Jméno příjemce
lastname Příjmení příjemce
street Ulice
city Město
zip Směrovací číslo
country Země/Region

Položky zboží

Jméno Význam Poznámka
id
order_id ID objednávky
commodity_id ID zboží
commodity_params_id ID parametru
unit Jméno jednotky Kusy, Kg, …
amount Množství Počet položek
amount_in_package Množství v balení
vat Hodnota DPHV desetinném formátu
price Cena za jednu položku
price_vat Cena jedné položky s DPH
price_sum Cena celkem za položku
price_sum_vat Cena celkem za položku s DPH
code Kód zboží
ean_code EAN kód zboží
name Jméno položky
warrantyZáruka V měsících

Zákazník

Vytvoření účtu, resetování hesla

 • Resetování hesla – zákazník
 • Vytvoření nového účtu – zákazník
Jméno Význam Poznámka
firstname Jméno
lastname Příjmení
login Login Přihlašovací jméno
pass Heslo k účtu

Ztracené heslo

 • Žádost o resetování hesla – zákazník
Jméno Význam Poznámka
firstname Jméno
lastname Příjmení
login Login Přihlašovací jméno
Pass Heslo k účtu
url Adresa s formulářem pro změnu hesla
date Datum expirace změny

Zaměstnanec

 • Vytvoření nového účtu.
 • Vytvoření nového hesla.
Jméno Význam Poznámka
login Login Přihlašovací jméno
pass Heslo k účtu
prirucka_administratora/sablony_e-mailu.txt · Poslední úprava: 16.04.2013 17:08 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku