Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:role_a_opravneni

Role a oprávnění

Umístění: Menu » Zaměstnanci » Role
Oprávnění: Správa rolí

Aplikace umožňuje rozsáhlé řízení přístupu. Lze tak nastavit jednotlivým zaměstnancům, co smějí dělat a do jakých částí aplikace mají přístup. Každá kapitola obsahuje v hlavičce informaci, jaké oprávnění je potřeba pro popisovanou činnost.
Každá logická část aplikace má definované oprávnění, ke kterému lze nastavit jeden ze tří stupňů přístupu. Souhrn oprávnění s nastavenými stupni tvoří roli. Tu lze nastavit konkrétnímu uživateli. Zjednodušeně řečeno, oprávnění definují, kam lze přistupovat a stupně, co tam lze provádět za činnosti. Toto nastavení se zabalí do role, která se přiřazuje zaměstnancům.

Stupně jsou v systému tři:

  1. Přístup – lze pouze prohlížet data.
  2. Zápis – lze vkládat a upravovat data.
  3. Schválení – umožní potvrzení správnosti dat a jejich vystavení na webu.

Pořadí je významné – vyšší stupeň automaticky obsahuje i nižší, tj. zápis umožňuje i prohlížení a schválení. Zápis se u některých oprávnění dělí na jazyky – lze tak povolit zápis pouze pro konkrétní jazyk. Schvalování je pouze u vybraných oprávnění, pokud chybí, tak se v této oblasti data neschvalují, a tak mají úpravy okamžitý efekt.
Nad všechna oprávnění je pevná role „Administrátor“, uživatel v této roli automaticky splňuje všechna oprávnění a stupně. Nelze mu je nijak odebrat nebo ho omezit. Zjednodušeně „Administrátor“ může vždy vše. Proto je tato role vhodná jen pro nejpověřenější osoby.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Název role. Měl by být krátký a výstižný Editor
Popisek Textový popisek role, slouží pro interní popis toho, k čemu role slouží, popřípadě si lze poznamenat, pro jaké osoby je role určena, jaké podmínky musí splňovat.
Oprávnění skupiny Tabulka stupňů oprávnění. Oprávnění tvoří řádky, stupně pak sloupce. Výběr povolených kombinací se provádí výběrem zaškrtávacího políčka. Pro výběr všech stupňů daného oprávnění lze použít tlačítko „Vybrat vše“. Pro opačný efekt slouží tlačítko „Odebrat vše“.
prirucka_administratora/role_a_opravneni.txt · Poslední úprava: 15.04.2013 21:16 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku