Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:import

Import

Umístění: Menu » Zboží » Import
Oprávnění: Import Zboží
Schvalování: Ne

Systém AbcEshop disponuje sofistikovaným řešením pro import zboží, který slouží k vložení zboží do obchodu.

Uživatel si může zvolit ze dvou způsobů importu – jednorázového a opakovaného, kdy je zboží v pravidelných intervalech automaticky či ručně aktualizováno.

Pokud systém nepodporuje formát vašeho importu, lze ho na zakázku dodělat.

Jednorázový import

Je určen ke vložení nového zboží do obchodu. Příprava importu probíhá v několika krocích:

1. krok: Zvolení adaptéru pro import. V současnosti je možný import pomocí CSV [import ze standardního formátu CSV (MS Excel, OO Calc) – lze si zvolit, jaké sloupce se mají použít a jakého jsou typu – to umožňuje velmi variabilní konfigurace, nutné použít kódování utf-8] a XML Feed (feed, který používají služby Zboží.cz a Heureka.cz – přes tento formát lze jednoduše importovat zboží ze staršího obchodu včetně obrázků).

Nepodporuje ProEshop váš formát? Kontaktujte nás!

2. krok: Vyberte soubor, který se má importovat. Případně uveďte adresy XML feedu pro Zboží.cz a Heureka.cz. U CSV souboru se nastaví, zda soubor obsahuje hlavičku a jakým znakem jsou data oddělena (nejběžnějším oddělovačem dat je středník). Zvolí se také, zda se má veškeré zboží vložit jako nové, nové vložit a již vložená aktualizovat či se pouze aktualizují zadaná data. 

3. krok: Nastavovací část. Systém vyhodnotí data a uživatel následně nastaví, jak se s nimi má dále pracovat. Popis jednotlivých sloupců, které se přiřazují k sloupcům v souboru naleznete v příloze Popis položek v dokumentu .csv pro import

Po dokončení samotného importu se vypíše, kolik záznamů bylo při importu zpracováno, tj. kolik se přečetlo záznamů (nerovná se to počtu vloženého zboží).
Kliknutím na odkaz je možné přejít do Logů importu (viz Logy importu), které obsahují bližší údaje o provedených importech.

Importované zboží se uloží jako zboží, které čeká na schválení. Je nutné ho schválit a zveřejnit, jinak nebude pro zákazníky viditelné.

Pravidelné aktualizace

Pravidelné aktualizace slouží k pravidelnému obnovování importovaných dat.
Nová aktualizace se vytvoří pomocí tlačítka Přidat. Postup přípravy importu je obdobný jako u jednorázového importu (Jednorázový import). Liší se pouze v tom, že se navíc vybere četnost aktualizace (v rozmezí hodiny a týdne) a datum a hodina první aktualizace, od nichž se budou odvíjet další automatické aktualizace.

V soupise všech nastavených aktualizací lze zjistit stav jednotlivých akcí. Pokud je stav Provádí se, daná aktualizace právě probíhá. Stav Čeká znamená, že aktualizace čeká, až bude spuštěna. Je potřeba mít na paměti, že v rámci jedné hodiny lze provést pouze jeden import, pokud je nastavených více aktualizací na stejnou dobu, budou provedeny v nejbližší možné době. Po deaktivování aktualizace se její stav změní na Zastaveno. Aktualizaci lze spustit nejen automaticky v předem nastaveném čase, ale pokud je potřeba i ručně pomocí tlačítka Spustit ručně.

Logy importu

Logy importu obsahují seznam všech provedených a právě probíhajících importů. Po kliknutí na detail lze zjistit informace o jednotlivém zboží.

prirucka_administratora/import.txt · Poslední úprava: 15.04.2013 19:40 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku