Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:globalni_parametry

Globální parametry

Umístění: Menu » Nastavení » Globální parametry
Oprávnění: Správa globálních parametrů

Jedná se o hlavní nastavení obchodu. Nacházejí se zde všechny základní informace rozdělené do jednotlivých kategorií.

Změny v nastavení mají globální dopad a měla by je provádět pouze pověřená osoba. Některé údaje je vhodné nastavit pouze při startu obchodu a v průběhu jeho fungování je neměnit. Které to jsou, bude upozorněno v konkrétním popisu.

Některé z hodnot lze používat v šablonách pomocí automatických proměnných – viz Definování šablon e-mailů.

Obchod

Jméno obchodu

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 3–30 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_shop_name
Název obchodu, který se používá v případě, že nemáte nahrané logo obchodu, používá se v podpisech e-mailů a na fakturách.
Příklad:

Novák a syn

Dovětek titulku

Typ: řetězec
Povinný: ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Doplní se za titulek všech stránek e-shopu kromě hlavní strany (titulky ostatních stran se vyplňují u konkrétních kategorií, zboží, článků, ty jsou následně doplněny dovětkem), je vhodné zde mít nějaké klíčové slovo, na které chcete být vidět
Příklad:

Potraviny Novák a syn

Titulek hlavní strany

Typ: řetězec
Povinný: ne – pokud ho nevyplníte, automaticky se tam umístí Jméno obchodu
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Titulek hlavní strany webové prezentace.
Příklad:

Novák a syn – potraviny až do domu

Titulky webových stránek jsou jedním z nejdůležitějších bodů optimalizace pro vyhledávače, proto je nezapomeňte vyplnit. Titulek by měl obsahovat klíčové slovo (klíčová slova), které chcete být vidět a na které chcete, aby vás zákazníci našli. Zároveň by neměl být příliš dlouhý, maximálně 65-70 znaků. Každá stránka by pak měla mít jedinečný titulek.

Obchodní typ

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Obchod s DPH, Obchod bez DPH, Obchod není plátce DPH
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Toto nastavení znamená, jak se bude v obchodě nakládat s DPH. Obchod má dva režimy pro plátce a neplátce DPH. Při první možnosti se DPH zákazníkům zobrazuje vždy, lze si však vybrat, zdali zadávat/zobrazovat ceny v administraci s DPH (volba Obchod s DPH), nebo bez (Obchod bez DPH). Lze si tak vybrat preferovaný způsob zadávaní cen. Upřesňující informace lze nalézt v kapitole DPH. Při druhé možnosti (volba Obchod není plátce DPH), obchod nechává cenu tak, jak je zadaná. V objednávce se zobrazí u položky DPH hodnota „0“. V administraci zmizí možnost administrovat hladiny DPH a přiřazovat je ke zboží.

Obchodní typ lze nastavit pouze jednou! Pro změnu obchodního typu prosím kontaktujte technickou podporu AbcEshopu.

Kategorie – hloubka zanoření

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 0–10
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Hodnota udává, do jaké hloubky zanoření se má vykreslovat menu kategorií. Hlouběji zanořené se zobrazí pouze v navigačním panelu. Zadanou úroveň však musí podporovat aktivní motiv vzhledu. Ne všechny dokážou rozumně vykreslit vysokou hloubku zanoření. S ohledem na přehlednost obchodu se doporučuje nastavit hodnotu „2“ nebo „3“.

Počet zboží na homepage

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 1– 40
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Počet položek zboží, které se mají zobrazovat na úvodní stránce. Zobrazené položky nejsou náhodné, ale postupně se vybírají, dokud není naplněn zadaný počet. Postupně se zohledňují následující atributy: akční zboží, novinky, priorita řazení a nakonec název zboží, tj. prvně se vybírá z akčního zboží, poté z novinek a tak dále.

Počet řad se zbožím na stránce

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: 3, 5, 10, 20, 40, 50, 70
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Nastavení výchozího počtu řad se zbožím, které se zobrazují na stránce s výpisem zboží. Zákazník si následně v obchodě může nastavit počet položek na stránce.

Potvrzení objednávek

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Ano, Ne
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Pokud je zapnuté potvrzení objednávky, tak je požadována ruční kontrola objednávky před dalším zpracováním v systému. Pro objednávky čekající na potvrzení je speciální položka v menu.

Logo administrace

Typ: Obrázek
Rozmezí hodnot: Obrázky formátu PNG, JPEG, GIF, maximální velikost 2 MB
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_admin_logo
Logo, které se zobrazuje v levém horním rohu administrace. Obrázek by měl mít průhledné pozadí. Rozměr 200×50.

Logo webu

Typ: Obrázek
Rozmezí hodnot: Obrázky formátu PNG, JPEG, GIF, maximální velikost 2 MB
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_web_logo
Logo, které se zobrazí v záhlaví webové části, pokud to podporuje zvolený motiv vzhledu. Obrázek by měl mít průhledné pozadí. Rozměr 200×80.

Logo pro e-mail

Typ: Obrázek
Rozmezí hodnot: Obrázky formátu PNG, JPEG, GIF, maximální velikost 2 MB
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_e-mail_logo
Logo, které lze použít v hlavičce e-mailu. Rozměr 200×50.

Popis

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 1–200 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Krátký a výstižný popisek obchodu, který se používá pro SEO účely. Doplňuje se do všech stránek, které nemají vlastní popisek.
Příklad:

Obchod specializující se na prodej zimního vybavení, zejména lyží, snowboardů, atd.

Klíčová slova

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 1–200 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Krátká slova oddělená čárkou vystihující účel obchodu. Používají se pro SEO. Doplňují se do všech stránek, které nemají vlastní.
Příklad:

Lyže, Snowboardy, Hůlky, atd.

Počítadlo přístupů

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Textový box slouží pro vložení JavaScriptového kódu počítadla návštěvnosti, jako je například Google Analytics (viz http://www.google.com/analytics) nebo eMěříte (viz http://www.emerite.cz). Tyto služby vám vygenerují kód, který pouze vložíte do tohoto boxu.

Pokud chcete Google Analytics využít i pro měření elektronického obchodování, kód počítadla nevkládejte zde, ale do Marketignových nástrojů – Google. Pokud byste vložili kód v administraci dvakrát, mohlo by dojít ke zkreslení statistiky.

Pro Google Analytics naše e-shopy podporují i službu nastavení cílů. Můžete si nastavit cíl – dokončena objednávka – pro jeho měření je potřeba uvést adresu cs/message/type/orderSuccess.

Provozovatel

Informace o provozovateli obchodu. Většina údajů se používá pro tisk faktury.

Název

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 1–100 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_name
Název provozovatele obchodu.
Příklad:

Novák a syn, s.r.o.

E-mail

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 1–100 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_e-mail
E-mail na provozovatele obchodu. Používá se jako adresa odesílatele všech e-mailů, pokud není specifikována konkrétnější adresa v šabloně e-mailu. Adresa je kontrolována na platný formát.
Příklad:

novak@novakasyn.cz

Ulice

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 3–100 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_street
Ulice, na které sídlí provozovatel včetně čísla popisného.
Příklad:

Novákova 28

Město

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–100 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_city
Město, ve kterém sídlí provozovatel.
Příklad:

Brno

PSČ

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–10 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_zip
Směrovací číslo sídla provozovatele. Nekontroluje se formát, ale je doporučeno ho zapisovat v obvyklém formátu XXX XX.
Příklad:

610 00

Stát

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–100 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_state
Stát, ve kterém sídlí provozovatel.
Příklad:

Česká republika

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–20 znaků
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_ic
Identifikační číslo ekonomického subjektu. Aplikace nekontroluje platnost ani formát.
Příklad:

24235678

DIČ

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–20 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_dic
Daňové identifikační číslo. Aplikace nekontroluje platnost ani formát.
Příklad:

CZ12345678

Obchodní rejstřík

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–100 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_register
Celý zápis registrace do obchodního rejstříku, který požaduje zákon na faktuře.
Příklad:

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44344

Telefon

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–20 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_phone
Telefonní číslo na provozovatele. Formát čísla se nekontroluje. Je doporučeno ho psát včetně mezinárodní předpony.
Příklad:

+420 608 624 922

Fax

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 2–20 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_fax
Číslo faxu na provozovatele. Formát čísla se nekontroluje. Je doporučeno ho psát včetně mezinárodní předpony.
Příklad:

+420 608 624 922

WWW

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_owner_www
URL adresa provozovatele. Může to být například adresa obchodu nebo hlavní web.
Příklad:

Platební údaje

Platební údaje pro potřeby faktury.

Číslo účtu

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 1-30 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_account_number
Celé číslo účtu. Pokud má číslo předponu, tak včetně ní.
Příklad:

22/2155455

Kód banky

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_bank_code
Číselný kód banky.
Příklad:

2400

IBAN

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: Platný IBAN kód
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_iban
IBAN číslo účtu. Aplikace kontroluje správnost formátu.
Příklad:

CZ6508000000192000145399

SWIFT

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_swift
SWIFT kód banky.
Příklad:

RZBCCZPP

Finanční ústav

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: 1–100
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: g_bank_info
Název a adresa finančního ústavu.
Příklad:

Raffeisenbank a.s., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4

Objednávka

Vyžadovat telefon

Typ: zatrhávací
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Nepovoleno
Automatická proměnná: Není
Pokud je volba zatržena, tak je vložení objednávky podmíněno zadáním kontaktního telefonního čísla zákazníka.

Zaokrouhlení položky

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 0–4
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: 2 (na jednotky haléřů)
Automatická proměnná: Není
Na kolik desetinných míst se má zaokrouhlovat cena zboží na popředí a cena jednotlivých položek v objednávce. Celková cena objednávky se počítá z takto zaokrouhlené částky.

Zaokrouhlení objednávky

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 0–4
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: 0
Automatická proměnná: Není
Na kolik desetinných míst má být zaokrouhlena celková cena objednávky.

Doprava DPH

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Podle nastavení
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Nastavení DPH pro dopravu.

Posílat upozornění o nové objednávce zaměstnancům

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Ano, Ne
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Pokud se výběr nastaví na „Ano“, dojde při založení nové objednávky k poslání informačního e-mailu všem zaměstnancům, kteří mohou pracovat s objednávkami. Toto nastavení je vhodné, pokud nedochází ke kontrole stavu objednávek každý den.  

Denní uzávěrka objednávek

Typ: číselný
Rozmezí hodnot: 0:00 – 23:30
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Výběr času, kdy jsou každý objednávky uzavírány a předávány k expedici.
Toto nastavení má význam pouze u obchodů, které jsou držiteli certifikátu Heureka Ověřeno zákazníky.

Dny, ve kterých se provádí uzávěrka objednávek

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Pondělí – Neděle
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Dny v týdnu, ve kterých jsou objednávky předávány k expedici.
Toto nastavení má význam pouze u obchodů, které jsou držiteli certifikátu Heureka Ověřeno zákazníky.

Příloha k objednávce

V rámci objednávky lze zákazníkovi umožnit (případně i vyžadovat) přiložení počítačového souboru. Nahrané soubory musí splňovat předem daná kritéria (konkrétní typ souboru, maximální velikost v MB). Z bezpečnostních důvodů tuto volbu může nastavit pouze správce e-shopu.

Pokud chcete, aby Vaši zákazníci přikládali k objednávce přílohy, kontaktujte prosím technickou podporu AbcEshopu.

Zboží

Příznak novinka je výchozí

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Ano, Ne
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Při přidávání nového zboží je u příznaku novinka předem vybrána zvolená hodnota.

Počet dní jako novinka

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 0–365
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Počet dní, po které se má ponechat zboží s příznakem „novinka“. Po uplynutí doby dojde k automatickému přepnutí stavu.  

Výchozí záruka

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: 24
Automatická proměnná: Není
Při přidávání nového zboží je u záruky předem vyplněna zvolená hodnota.

Výchozí typ zboží

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Nové, Použité
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Nové
Automatická proměnná: Není
Při přidávání nového zboží je u výběru typu předem vybrána zvolená hodnota.

Povolit vodoznak do obrázků

Typ: zatrhávací
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Nepovoleno
Automatická proměnná: Není
Pokud máte vlastní obrázky zboží, můžete je ochránit před odcizením umístěním vodoznaku. Zobrazení vodoznaku v detailu zboží podporují pouze některé šablony.

Nahrát vodoznak

Typ: PNG obrázek
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Vodoznak nesmí být větší než 400px, musí mít nastavenou průhlednost, ideální je čtvercový formát.

Faktura

Splatnost faktury

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 0–365
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Kolik dní má faktura splatnost.

Počet míst na faktuře

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 5–20
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Na kolik míst má být zarovnané číslo faktury. Volba má smysl pouze se zapnutým doplňováním nul. Funkce slouží pro přehlednější formát čísla objednávky. Pokud je číslo faktury delší než zadaná hodnota, je ignorována (číslo se neosekne).

Výsledné číslo faktury má následující formát:

Prefix [doplňkové_nuly] aktuální_číslo_faktury

Kde:

  • Prefix – značí prefix faktury,
  • doplňkové_nuly – nepovinně degenerované nuly na zarovnání čísla,
  • aktuální_číslo_faktury – automaticky vygenerované unikátní číslo faktury – jedná se o číslo z monotónně rostoucí řady.

Příklad:

Počet míst = 10
Prefix = F2009

V případě, že aktuální číslo faktury je 58, tak číslo faktury vypadá následovně:

F200900058

v případě zapnutého doplňování nul, respektive

F200958

bez doplňování nul.

Prefix faktury

Typ: řetězec
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Řetězec, který se přidává před aktuální číslo faktury. Slouží např. pro odlišení roku nebo pro rozlišení, že se jedná o fakturu z obchodu.

Změna hodnoty způsobí nastavení číselné řady pro výběr aktuálního čísla na počáteční hodnotu.

Počáteční číslo faktury

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: 0
Automatická proměnná: Není
Nastavení, na jakou počáteční hodnotu se nastaví číselná řada pro aktuální hodnotu faktury. Nová hodnota se projeví až při nejbližší změně Prefixu faktury.

Doplňovat nuly u faktury

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Ano, Ne
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Viz Počet míst na faktuře.

Splatnost proformy

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 0 – 365
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Stejné jako u faktury.

Počet míst na proformě

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 5 – 20
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Stejné jako u faktury.

Prefix u proformy

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Podobné faktuře, jen jsou povoleny pouze číslice. Číslo proformy slouží zároveň jako variabilní symbol pro platbu předem.

Počáteční číslo proformy

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: Není
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: 0
Automatická proměnná: Není
Stejné jako u faktury.

Doplňovat nuly u proformy

Typ: výběr
Rozmezí hodnot: Ano. Ne
Povinný: Ano
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Stejné jako u faktury.

Specifický symbol

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 1–20 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Specifický symbol, který se vypisuje na faktuře.  

Konstantní symbol

Typ: celočíselný
Rozmezí hodnot: 1–6 znaků
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Konstantní symbol, který se vypisuje na faktuře.

Typ: Obrázek
Rozmezí hodnot: Obrázky formátu PNG, JPEG, GIF, 2 MB
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Logo, které se zobrazí na faktuře. Mělo by mít průhledné nebo bílé pozadí. V případě, že rozměr loga neodpovídá uvedeným hodnotám, aplikace si obrázek automaticky přizpůsobí, avšak s rizikem snížení obrazové kvality loga.
Rozměr loga: 100px na 100px

Razítko

Typ: Obrázek
Rozmezí hodnot: Obrázky formátu PNG, JPEG, GIF, 2 MB
Povinný: Ne
Výchozí hodnota: Není
Automatická proměnná: Není
Obrázek razítka u podpisu faktury. Obrázek je možné vytvořit například naskenováním originálního razítka. Obrázek by měl mít nastaven průhledné, nebo alespoň bílé pozadí.
Rozměr razítka: 200px na 80px

Vystavovat faktury v systému není nutné. AbcEshop nyní umožňuje napojení na e-shop konektor účetních programů MoneyS3 a Faktury.cz.

prirucka_administratora/globalni_parametry.txt · Poslední úprava: 16.04.2013 21:19 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku