Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:dph

DPH

Umístění: Menu » Nastavení » DPH
Oprávnění: DPH

Pří zadávání DPH v systému (např. u zboží) se nezadává číselná hodnota, ale vybírá se ze seznamu „hladin“, což zabraňuje přepsání. Počet hladin není nijak omezen, a je tak možné mít více hladin se stejnou procentuální hodnotou.
V tomto nastavení lze přidat a modifikovat hladiny. Změna hladiny se provádí vždy k nějakému datu.

Vložení - formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Název hladiny DPH. Měl by být krátký a výstižný. Základní sazba, Snížená sazba – knížky
Hodnota Celé číslo v procentech. Rozsah je 0–100. 15, 21

Úprava

Přímo lze editovat pouze jméno hladiny. Úprava hladiny se provádí vždy k datu.

Změna hodnoty se provádí v zadaném datu v časných ranních hodinách.

Provádět lze následující operace:

Změna názvu
Výběr přepínacího tlačítka „Bez změny hodnoty“ a změny názvu.

Změna hodnoty
Výběr přepínacího tlačítka „Změna hodnoty“, data a zadání nové hodnoty. Datum určuje den, ve kterém se provede změna. Nejdříve však k přepočtu dojde následující den o půlnoci.

Převedení na jinou hladinu
Výběr přepínacího tlačítka „Změna hladiny“, datum a výběr nové hladiny z roletového menu. Význam data je stejný jako v předešlém případě. Po této operaci stará hladina zůstane dále v systému, ale všechna závislá data ukazují na novou hladinu. Těmito třemi operacemi a jejich kombinací lze provést libovolnou změnu DPH. V následujících příkladech je nastíněno několik scénářů:

Stát změnil DPH
Jednou za čas se stát rozhodne změnit globálně DPH. V systému tuto změnu lze jednoduše provést. S předstihem stačí provést operaci „Změna hodnoty“ a nastavit novou hodnotu DPH a datum dne, kdy k ní dojde.

Sjednocení dvou DPH na jedno
Může dojít ke sjednocení dvou hladin na jednu. Například stát zruší „Sníženou hladinu (15 %)“ a „Běžnou hladinu (21 %)“ sníží na 18 %. Pro tento scénář je potřeba použít dvě operace, které se nastaví na stejné datum. Prvně se použije „Převedení na jinou hladinu“ na „Sníženou hladinu“, kde se nová hladina nastaví na „Běžnou“. Druhá operace je „Změna hodnoty“ u „Běžné hladiny“ na 18%.

Převedení některých položek na jinou hladinu
Tento scénář nastane, když zboží, které je ve „Snížené hladině“ přechází na „Běžnou“. Např. knížky jsou ve „Snížené hladině“ a od nového roku jsou v “Běžné“, ale další zboží stále zůstává ve „Snížené“.

Prvně je nutné vytvořit novou, dočasnou hladinu. Například „Knížky – změna“ s hodnotou „Snížené hladiny“. Poté se musí všechno zboží, kterého se týká změna, převést na tuto hladinu. Pak u ní jen stačí použít operaci „Převést na jinou hladinu“. A nastavit novou hladinu na „Běžnou“.

Změn lze vymyslet celou řadu, ale jedná se o kombinace předešlých příkladů.  

prirucka_administratora/dph.txt · Poslední úprava: 16.04.2013 17:26 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku