Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prirucka_administratora:ciselniky

Číselníky

Umístění: Menu » Nastavení » Číselníky
Oprávnění: Různé, viz dále

Jsou jednoduché seznamy s jednoznačnou identifikací, které jsou svázány s dalšími entitami. Klasickým příkladem je například seznam měst nebo PSČ.
Záznamy se většinou upravují velmi zřídka, nejčastěji při počátečním plnění obchodu. Vložené záznamy, které jsou už vázány v jiných datech, nelze smazat. Prvně je nutné odstranit jejich všechna použití. Editace má globální dopad, přejmenováním dojde ke změně u všech vázaných dat. Číselník by se tak měl editovat pouze v případě opravy překlepu, vhodnější formulace, přejmenování, atd. Neměl by se změnit smysl. Například změna Sony na SonyNokia je v pořádku, pokud se přejmenovala firma, ale změna na Nokia je chybná, pokud mezi nimi není žádný vztah (tj. Nokia koupila Sony). Nokia by se tedy měla přidat jako nová položka.
V systému je několik číselníku, které jsou lépe popsány v následujících podkapitolách.

Stavy objednávky

Oprávnění: Objednávky

Číselník slouží pro nastavení objednávkového procesu a chování jednotlivých stavů objednávek.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Pojmenování stavu Čekající na potvrzení
E-mail šablona Přiřazená šablona e-mailů Přijata nová objednávka
Proforma Určuje, zda se při přechodu do tohoto stavu má spolu s e-mailem posílat proforma. Ano / Ne
Faktura Určuje, zda se při přechodu do tohoto stavu má spolu s e-mailem posílat faktura. Ano / Ne
Zobrazovat v menu Určuje, zda se mají aktuální objednávky v tomto stavu samostatně zobrazovat v Menu – Objednávka. Ano / Ne
Výchozí Nově přijatá objednávka bude v tomto stavu. Ano / Ne
Pořadí Určuje pořadí v roletovacím menu v Objednávka – Upravit. Ano / Ne
Akce Možnost podívat se na detail nastavení stavu a editace. Detail, Upravit

Kategorie šablony

Oprávnění: Správa e-mailových šablon

Číselník slouží pro kategorizaci šablon e-mailu. Kategorie nemají žádnou funkcionalitu, slouží pouze pro zpřehlednění, popřípadě logické uspořádání. Systém je již dodáván s několika předdefinovanými kategoriemi, které je vhodné zachovat.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Pojmenování kategorie Objednávka - reklamace

Jednotky

Oprávnění: Zboží

Slouží pro definování jednotek u zboží, např. kusy nebo kilogramy. Jednotky jsou pouze informační, není na ně navázána žádná funkcionalita systému.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Jméno jednotky v jednotlivých jazycích. Pokud má jednotka fyzikální význam, nesmí se překládat, ale musí být ve všech jazycích stejná, tj. z kilogramu v češtině nelze udělat libry v anglickém překladu. Kg, kusy, Krabice

Implicitní proměnné

Oprávnění: Správa e-mailových šablon

Slouží jako uživatelské rozšíření proměnných použitelných v šablonách e-mailu. Lze tak rozšířit množinu automatických proměnných. Proměnné je vhodné používat pro informace, které je potřeba opakovat ve více šablonách. Mohou se tak například hodit pro reklamu. Do všech e-mailů stačí vložit příslušnou značku a zde jen dopsat text reklamy. Ten je tak na jednom místě a dá se jednoduše změnit.

Proměnná se pak v šabloně používá stejně jako automatická. Klíč odpovídá jejímu názvu s prefixem „v_“, např. proměnná s názvem reklama se použije v šabloně jako „v_reklama“.
Více se šablonám věnuje kapitola Šablony e-mailu.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Název Název klíče bez prefixu „v_“. Může obsahovat pouze písmena anglické abecedy a číslice. reklama, adresa
Hodnota Text proměnné

Povinný příplatek

Oprávnění: Povinný příplatek

Slouží pro definování skupin povinných příplatků. Přidání poplatku do kategorie je popsáno v kapitole Povinné příplatky.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Pořadí Celočíselná hodnota. Čím nižší číslo, tím má vyšší prioritu, tj. je v seznamu dříve vypsáno.
Název Krátký a výstižný název skupiny Autorské poplatky

Výrobce

Oprávnění: Zboží

Ke každému zboží lze přiřadit jednoho výrobce. Seznam těchto výrobců se definuje v tomto číselníku.

Přidání/Editace – formulář

Formulářový prvek Popisek Příklad
Jméno Jméno výrobce Nokia, Dell, Sony,…
SEO adresa Adresa, která se používá na webu pro seznam zobrazení všeho zboží daného výrobce. Adresa musí být v rámci výrobců unikátní. Pro zjednodušení lze použít tlačítko „Generovat URL“, které vytvoří adresu ze jména.

Přeprava, druhy

Oprávnění: Doprava

Tento číselník slouží pro vytvoření seznamu přepravních firem a center osobního odběru. Z něj se pak vytváří možné konfigurace dopravy – viz kapitola Doprava.

Přidání/Editace – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Převzetí Volba mezi následujícími možnostmi:
Osobní – jedná se o osobní odběr například v kamenném obchodě nebo na pobočce. Může zde být uveden i HeurekaPoint.
Přepravní firma – jedná se o externí společnosti, jako je například DHL nebo Česká pošta.
Název Musí být co nejvíce výstižný. V případě osobního převzetí by měl název obsahovat adresu (která by měla být také v kontaktech). U přepravní firmy se zadává její název. Osobní: Brno, Cejl 60
Přepravní: PPL, DHL
Popisek V aktuální verzi se používá pouze pro interní použití. V dalších verzích se může začít zobrazovat na webu.

Pokud chcete ve svém e-shopu využívat službu Česká pošta – Balík na poštu, kontaktujte prosím technickou podporu AbcEshopu. Službu Vám rádi aktivujeme.

Rozšíření registrace

Oprávnění: Správa zákazníků

Tento číselník slouží pro doplnění údajů při registraci zákazníka – viz kapitola Učet zákazníka.

Přidání/Editace – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Požadováno Zatržením určujete, že se jedná o povinný údaj.
Název Musí být co nejvíce výstižný. Firma, IČO
Popisek V aktuální verzi se používá pouze pro interní použití. V dalších verzích se může začít zobrazovat na webu.

Informační ikonky

Možnost přiřadit ke zboží obrázky, které informují o jejich vlastnosti. Tlačítkem Přidat nahrajte obrázek ze Správce souborů a do kolonky Jméno vyplňte název ikonky. Následně stiskněte tlačítko Přidat.

Přidání/Editace – formuláře

Formulářový prvek Popisek Příklad
Náhled Náhled vzhledu informační ikonky.
Název Musí být co nejvíce výstižný. Firma, IČO

Ke konkrétnímu zboží přidáte informační ikonku ve Zboží – Přehled – Editace – informační ikonky: v horním menu vyberte záložku Zboží a z nabídnutých možností zvolte Přehled. V zobrazené tabulce se zbožím najděte konkrétní produkt, ke kterému chcete ikonku přiřadit a stiskněte Upravit. V levém menu zvolíte položku Informační ikonky. Poté se Vám zobrazí všechny ikonky, které jsou nadefinované. Zatrhnete vybranou ikonku a stisknete Uložit.

V AbcEshopu jsou i automatické visačky Novinka, Akce.

Vždy se ujistěte, že Vaše šablona vzhledu tuto funkci podporuje. Pro více informací kontaktujte pracovníky AbcEshopu.

prirucka_administratora/ciselniky.txt · Poslední úprava: 16.04.2013 16:19 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku