Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prilohy:reseni_problemu

Řešení problémů

V této části jsou popisovány časté problémy uživatelů a doporučené postupy k jejich vyřešení.

Barva tučného textu

„Pokud text označím tučně, v editoru změní barvu na černou, ovšem v e-shopu je modrý. Pokud však tentýž text označím jinou barvou, třeba červenou, v e-shopu, zůstane modrý.“

Popisovaný problém je způsoben kaskádovostí HTML - barva textu je vždy totiž dána nejvnitřnějším HTML elementem, kterým je obalen.

V popisovaném případě je v aktuálním motivu vzhledu tučný text (element <strong>) definován jako modrý, pokud se v editoru definuje vlastní barva, tak je text obalen elementem <span>.

Jednoduchý postup, kterým lze dosáhnout toho, že se na popředí zobrazí správná barva tučného textu:

* při psaní nového textu – text nejprve obarvit a pak až ho teprve označit tučně

* při „opravě“ stávajícího textu – vybrat tučný text, vypnout „tučně“ a zapnout „tučně“ (tím se obarvovací element <span> stane vnitřním elementem)

Podrobnější vysvětlení poskytne následující příklad, kdy oba texty budou v administraci zobrazeny červeně a tučně:

1. <strong><span color="red">text1</span></strong>
2. <span color="red"><strong>text2</strong></span>

První z textů v příkladu bude na popředí skutečně zobrazen červeně (vnitřní obalovací element je červený <span>), druhý z nich se ale na poředí zobrazí modře (modrý element <strong> je vnitřní obalovací element a přebije červenou barvu)

První z textů vznikl tak, že vytvořený text byl nejprve obarven a až pak byl označen tučně (barva byla první - má přednost), druhý z textů byl nejprve označen jako tučný až pak byl obarven (jako první byl tučný text, proto má přednost před zvolenou barvou)

V textovém editoru je možné zjistit nejvnitřnější element kliknutím na text, výpis elementů se zobrazí v zápatí; např.

Cesta: table » … » strong » span

značí, že vnitřním (tj. posledním) obalovacím elementem je <span>, text se zobrazí v té barvě, v jaké se zobrazuje i v administraci. Naproti tomu pokud se v zápatí textového pole vypisuje

Cesta: table » … » span » strong

tak výsledný text bude na popředí vždy modrý bez ohledu na obarvení v administraci, protože vnitřním elementem je <strong>. 

prilohy/reseni_problemu.txt · Poslední úprava: 12.04.2013 13:58 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku