Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Sidebar

Obsah manuálu

prilohy:prvni_kroky

První kroky

V této příloze jsou popsány kroky nutné, popřípadě vhodné pro nastavení nového systému. Bez těchto nastavení by obchod nefungoval korektně. Před vlastním nastavováním je vhodné si detailně přečíst celou dokumentaci.

Změna administrátorského hesla

Pro zvýšení bezpečnosti si změňte administrátorské heslo, které jste dostali k účtu. Toto pravidlo dodržujte pro veškerá hesla, která Vám přijdou e-mailem.

Nastavení globálních parametrů

Tento bod je nutný pro fungování obchodu. Postupně procházejte záložky a nastavte všechny povinné údaje. Popis jednotlivých vlastností naleznete v kapitole Globální parametry.

Vytvoření rolí

Pokud vám nevyhovují výchozí role, tak vytvořte svoje podle potřeby. Detailní popis se nachází v kapitole Role a oprávnění.

Přidání zaměstnanců

Přidejte další uživatele a přidejte jim příslušné role. Podle rolí vám mohou pomáhat při plnění obchodu. Popis správy zaměstnanců se nachází v kapitole Správa zaměstnanců.
Další body lze provádět nezávisle a bez ohledu na pořadí.

Nadefinování číselníku

Číselníky můžete definovat postupně podle potřeby zde následně uvedených bodů, tj. například číselník Kategorie šablon je nutné definovat před tím, než budete vytvářet šablony. Další informace poskytuje kapitola Číselníky.

Definování šablon e-mailů

Můžete si předělat výchozí šablony podle svých představ – např. modifikovat texty nebo změnit grafiku. Také je vhodné vytvořit šablony pro hromadné posílání e-mailů a odpovědi při objednávce. Problematice šablon se věnuje kapitola Šablony e-mailů.

Nadefinování příplatků

Pokud bude chtít evidovat u zboží povinné příplatky, jako je PHE nebo autorské, zkontrolujte, popřípadě modifikujte předdefinované hodnoty. Můžete si také přidat svoje vlastní příplatky. Další informace naleznete v kapitole Povinné příplatky.

Aktualizace kurzovního lístku

V případě, že používáte více měn, tak aktualizujte kurzovní lístek. Více v kapitole Kurzovní lístek.

Přidání dopravy

Nadefinujte, jaké možnosti převzetí zboží budete nabízet. Popis možností naleznete v kapitole Doprava.

Vytvoření hlavního menu

Obchod ve výchozím nastavení obsahuje dva články „Obchodní podmínky“ a „Kontakt“. Pomocí stromové struktury lze ale vytvořit prakticky libovolně koncipované menu. Tímto bodem se více zabývá kapitola Hlavní menu.

Definování kategorií zboží a přidaní zboží

Než začnete přidávat zboží, musíte definovat kategorie, do kterých ho budete přidávat. Poté můžete začít plnit obchod zbožím.
Více naleznete v kapitole Zboží.

Zapnutí motivu vzhledu

Zapnutí vybraného motivu můžete provést kdykoliv, ale dokud tak neprovedete, tak na webové části se nic nezobrazí. Další informace naleznete v kapitole Správa motivů vzhledu.

Vytvoření zálohy

Pokud máte vše hotové, doručujeme vytvořit si vlastní zálohu obsahující Vaše nastavení. Více o zálohování se pojednává v kapitole Uživatelské zálohování.

Gratulujeme, teď máte nastaven obchod pro běžné používání. Přejeme, ať Vám slouží k plné spokojenosti.

prilohy/prvni_kroky.txt · Poslední úprava: 16.04.2013 18:32 autor: Internetové obchody

Nástroje pro stránku